Anemia 02 saturation. Înțelesul "cyanosis" în dicționarul Engleză


GHID din 2 august de practică medicală pentru specialitatea neonatologie - Oxigenoterapia la nou-născut Anexa nr. Orice parte din acest ghid poate fi copiată, reprodusă sau distribuită, fără permisiunea autorilor sau editorilor, cu respectarea următoarelor condiţii: a ghidul sau fragmentul să nu fie copiat, reprodus, distribuit sau adaptat în scopuri comerciale, b persoanele sau instituţiile care doresc să copieze, reproducă sau distribuie ghidul sau fragmente din acestea, să informeze Asociaţia de Neonatologie din România şi c Asociaţia de Neonatologie din România să fie menţionată ca sursă a acestor informaţii în toate copiile, reproducerile sau distribuţiile anemia 02 saturation.

colaj parazitii

Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul nr. PrecizăriGhidurile clinice pentru Neonatologie sunt elaborate cu scopul de a ajuta personalul medical să ia decizii privind îngrijirea nou-născuţilor. Acestea prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate literatura de specialitate recomandate a fi luate în considerare de către medicii neonatologi şi pediatri şi de alte specialităţi, precum şi de celelalte cadre medicale implicate în îngrijirea tuturor nou-născuţilor.

Deşi ghidurile reprezintă o fundamentare anemia 02 saturation bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi disponibile, ele nu intenţionează să înlocuiască raţionamentul practicianului în fiecare caz anemia 02 saturation.

Decizia medicală este un proces integrativ care trebuie să ia în considerare circumstanţele individuale şi opţiunea pacientului sau, în cazul nou-născutului, a părinţilor, precum şi resursele, caracteristicile specifice şi limitările instituţiilor medicale. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scop diagnostic, terapeutic sau pentru urmărire, sau în scopul efectuării unei proceduri clinice particulare să utilizeze propriul raţionament medical independent în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al nou-născutului în funcţie de particularităţile acestuia, opţiunile diagnostice şi anemia 02 saturation disponibile.

Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţiile conţinute în ghid să fie corecte, redate cu acurateţe şi susţinute de dovezi. Recomandările din acest ghid clinic sunt bazate pe un consens al autorilor privitor la tema propusă şi abordările terapeutice acceptate în momentul actual.

În absenţa dovezilor publicate, recomandările se bazează pe consensul experţilor din cadrul specialităţii.

Totuşi, acestea nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere şi opiniile anemia 02 saturation clinicienilor şi nu le reflectă în mod obligatoriu pe cele ale Grupului Coordonator.

Ghidurile clinice, spre deosebire de protocoale, nu sunt gândite ca directive pentru o singură modalitate de diagnostic, management, tratament sau anemia 02 saturation a unui caz sau ca o modalitate definitivă de îngrijire a nou-născutului.

Variaţii ale practicii medicale pot fi necesare în funcţie de circumstanţele anemia 02 saturation şi opţiunea părinţilor nou-născutului, precum şi de resursele şi limitările specifice ale instituţiei sau tipului de practică medicală. Acolo unde recomandările acestor ghiduri sunt modificate, abaterile semnificative de la ghiduri trebuie documentate în întregime în protocoale şi documente medicale, iar motivele modificărilor trebuie justificate detaliat.

Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid îşi declină responsabilitatea legală pentru orice inacurateţe, informaţie percepută eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărui regim terapeutic detaliat în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate ca urmare a utilizării sau aplicării lor.

Încărcat de

De asemenea, ele nu îşi asumă responsabilitatea nici pentru informaţiile referitoare la produsele anemia 02 saturation menţionate în ghid. În fiecare caz specific, utilizatorii ghidurilor trebuie să verifice literatura de specialitate prin intermediul surselor independente şi să confirme că informaţia conţinută în recomandări, în special dozele medicamentelor, este corectă.

Orice referire la anemia 02 saturation produs comercial, proces sau serviciu specific prin utilizarea numelui comercial, al mărcii sau al producătorului, nu constituie sau implică o promovare, anemia 02 saturation sau favorizare din partea Grupului de Coordonare, a Grupului Tehnic de Elaborare, a coordonatorului sau editorului ghidului faţă de altele similare care nu sunt menţionate în document.

Nici o recomandare din acest ghid nu poate fi utilizată în scop publicitar sau în scopul promovării unui produs. Opiniile susţinute în această publicaţie sunt ale autorilor şi nu reprezintă în mod necesar opiniile Fundaţiei Cred. Toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire şi actualizare continuă. Cea mai recentă versiune a acestui ghid poate fi accesată prin internet la adresa Tipărit la Vlad I.

TicaAsociaţia de Neonatologie din RomâniaProf. Silvia Maria StoicescuPreşedinte - Prof. Silvia Maria StoicescuCo-preşedinte - Prof. Maria StamatinSecretar - Conf. Silvia Maria StoicescuScriitori:Dr.

anemia 02 saturation infestare cu oxiuri

Adelina AndroneDr. Andreea DicuMembrii grupului tehnic de lucru:Dr. Adrian Sorin CrăciunDr. Mihaela DemetrianDr. Sorina DumitruDr. Cleopatra PaloşanuMulţumiriMulţumiri experţilor care au evaluat ghidul:Prof.

hpv mauvaise odeur can hpv virus cause acne

Gabriela ZaharieConf. Manuela CucereaDr. Gabriela OlariuDr. Ecaterina OlariuDr. Adrian Ioan TomaMulţumim Dr. Maria Livia Ognean pentru coordonarea şi integrarea activităţilor de dezvoltare a Ghidurilor Clinice pentru Neonatologie.

Multumim Fundaţiei Cred pentru suportul tehnic acordat pentru buna desfăşurare a activităţilor de dezvoltare a Ghidurilor Clinice pentru Neonatologie şi organizarea întâlnirilor de consens. IntroducereOxigenoterapia este cea mai utilizată formă de tratament în secţiile de terapie intensivă neonatală TINN [1].

  • GHID 02/08/ - Portal Legislativ
  • CYANOSIS - Definiția și sinonimele cyanosis în dicționarul Engleză
  • tahipnee - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

În momentul de faţă administrarea oxigenului este considerată cea mai importantă modalitate de prevenire a hipoxiei [2]. Oxigenul este considerat un medicament benefic dar care, din nefericire, poate avea şi efecte adverse. De aceea, oxigenul trebuie prescris anemia 02 saturation de către medic şi numai după o foarte bună cunoaştere a posibilelor complicaţii pe termen lung.

În plus, administrarea oxigenului trebuie particularizată pentru fiecare pacient în parte [1]. Ştiut fiind că efectele toxice sunt determinate în principal de concentraţia oxigenului administrat, aceasta trebuie monitorizată foarte atent la fiecare utilizare.

Înțelesul "cyanosis" în dicționarul Engleză

Radicalii liberi rezultaţi ca urmare a administrării oxigenului pot avea efecte toxice la nivel pulmonar boală pulmonară cronică - BPCocular retinopatia de prematuritate - ROPcerebral leucomalacia periventriculară - LPV, hemoragia intraventricularăintestinal enterocolita ulceronecrotică - EUN [2].

Ghidul de oxigenoterapie la nou-născut este conceput la nivel naţional. Acesta precizează standardele, principiile şi aspectele fundamentale ale managementului particularizat unui caz clinic concret care trebuie respectate de practicieni indiferent de nivelul unităţii sanitare în care activează.

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [

Ghidurile clinice pentru neonatologie sunt mai rigide decât protocoalele clinice, fiind realizate de grupuri tehnice de elaborare respectând nivele de dovezi ştiinţifice, tărie a afirmaţiilor şi grade de recomandare. În schimb, protocoalele permit un grad mai mare de flexibilitate. ScopScopul ghidului de oxigenoterapie neonatală este de a standardiza la nivel naţional criteriile de administrare a oxigenului şi modul de realizare a acesteia.

Anemia 02 saturation ghidului sunt:- prezentarea concentrată a indicaţiilor oxigenoterapiei în neonatologie, aplicabile anemia 02 saturation toate unităţile sanitare în care se acordă asistenţă medicală nou-născutului- prezentarea modalităţilor de administrare a oxigenului- detalierea modalităţilor de monitorizare a oxigenoterapiei- elaborarea unui algoritm final de oxigenoterapie care prezintă sistematizat situaţia clinică şi gestul ce poate fi utilizat de orice cadru medical implicat în îngrijirea nou-născuţilor.

Se prevede că acest ghid să fie adoptat pe plan local, regional şi naţional.

Mult mai mult decât documente.

Metodologia de elaborare3. Etapele procesului de elaborareCa urmare a solicitării Ministerului Sănătăţii Publice de a sprijini procesul de elaborare a ghidurilor clinice pentru neonatologie, Asociaţia de Neonatologie din România a organizat în 28 martie la Bucureşti o întâlnire a instituţiilor implicate în elaborarea ghidurilor clinice pentru neonatologie.

A fost prezentat contextul general în care se anemia 02 saturation procesul de redactare a ghidurilor şi implicarea diferitelor instituţii. În cadrul întâlnirii s-a decis constituirea Grupului de Coordonare a procesului de elaborare a ghidurilor. A fost, de asemenea, prezentată metodologia de lucru pentru redactarea ghidurilor, un plan de lucru şi au fost agreate responsabilităţile pentru fiecare instituţie implicată. A fost aprobată lista de subiecte a ghidurilor clinice pentru neonatologie şi pentru fiecare ghid au fost aprobaţi coordonatorii Grupului Tehnic de Elaborare GTE.

În data de 26 septembrieîn cadrul Conferinţei Naţionale de Neonatologie din România a avut loc o sesiune în cadrul căreia au fost prezentate, discutate în plen şi agreate principiile, metodologia de elaborare şi formatul ghidurilor.

Pentru facilitarea şi integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor a fost ales un integrator. Toate persoanele implicate în redactarea sau evaluarea ghidurilor au semnat Declaraţii de Anemia 02 saturation. Scriitorii ghidurilor au fost contractaţi şi instruiţi privind metodologia redactării ghidurilor, după care au elaborat prima versiune a ghidului, în colaborare cu membrii GTE şi sub conducerea coordonatorului ghidului. Pe parcursul citirii ghidului, prin termenul de medic ul narcis plasturi detoxifiere va înţelege medicul de specialitate neonatologie, căruia îi este dedicat anemia 02 saturation principal ghidul clinic.

Acolo unde s-a considerat necesar, specialitatea medicului a fost enunţată în clar pentru a fi evitate confuziile de atribuire a responsabilităţii actului medical.

anemia 02 saturation

După verificarea din punctul de vedere al principiilor, structurii şi formatului acceptat pentru ghiduri şi formatare a rezultat versiunea a 2-a a ghidului, versiune care a fost trimisă pentru evaluarea externă la experţii selectaţi. Coordonatorul şi Grupul Tehnic de Elaborare au luat în considerare şi încorporat, după caz, comentariile şi propunerile de modificare făcute de evaluatorii externi şi au redactat versiunea a 3-a a ghidului.

Această versiune a fost prezentată şi supusă discuţiei anemia 02 saturation, punct cu punct, în cadrul unei Întâlniri de Consens care a avut loc la Sibiu în mai cu sprijinul Fundaţiei Cred. Participanţii la Întâlnirea de Consens sunt prezentaţi în Anexa 1. Ghidurile au fost dezbătute punct cu punct şi au fost agreate prin consens din punct de vedere al conţinutului tehnic, gradării recomandărilor şi formulării.

Ghidul a fost aprobat de către Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul nr. PrincipiiGhidul clinic de Oxigenoterapie Neonatală a fost conceput cu respectarea principiilor de elaborare a Ghidurilor clinice pentru neonatologie aprobate de Grupul de Coordonare a elaborării ghidurilor clinice pentru Neonatologie şi de Asociaţia de Neonatologie din România. Grupul tehnic de elaborare a ghidurilor a căutat şi selecţionat, în scopul elaborării recomandărilor şi argumentărilor aferente, cele mai importante şi mai actuale dovezi ştiinţifice meta-analize, revizii sistematice, studii controlate randomizate, studii controlate, studii de cohortă, studii retrospective şi analitice, cărţi, monografii.

În acest scop anemia 02 saturation fost folosite pentru căutarea informaţiilor următoarele surse de date: Cochrane Library, Medline, OldMedline, Embase utilizând cuvintele cheie semnificative pentru subiectul ghidului.

anemia 02 saturation

Fiecare recomandare este bazată pe dovezi ştiinţifice, iar pentru fiecare afirmaţie a fost furnizată o explicaţie bazată pe nivelul dovezilor şi a fost precizată puterea ştiinţifică acolo unde există date. Pentru fiecare afirmaţie a fost precizată alăturat tăria afirmaţiei Standard, Recomandare sau Opţiune conform definiţiilor din Anexa 1. Data revizieiAcest ghid clinic va fi revizuit în sau în momentul în care apar dovezi ştiinţifice noi care modifică recomandările făcute. StructurăAcest ghid de neonatologie este structurat în subcapitole:- definiţii- conduită preventivă- conduită terapeutică- monitorizare- aspecte administrative- bibliografie- anexe.

C    Standard Nou-născutul prematur este nou-născutul cu vârstă de gestaţie                VG anthelmintic control meaning mică de 37 de săptămâni mai puţin de zile de               sarcină [3]. C    Standard Nou-născutul la termen matur este nou-născutul cu VG cuprinsă               între 37 şi 41 de săptămâni şi 6 zile zile de sarcină [3].

C    Standard Nou-născutul postmatur post-termen este nou-născutul cu VG mai               mare de 42 de săptămâni mai mult de de zile de sarcină [3]. C    Standard Hipoxia este scăderea concentraţiei tisulare de oxigen [4].

C    Standard Hipoxemia este scăderea concentraţiei sangvine arteriale de               oxigen [4]. C    Standard Fracţia inspirată de oxigen [FiO 2 ] este proporţia de oxigen din               gazul inspirat [1]. C    Standard Presiunea parţială a oxigenului în sângele arterial [PaO 2 ]               reprezintă cantitatea de oxigen dizolvată în plasmă [1].

C    Standard Presiunea parţială a oxigenului în alveole [PAO 2 ] este cantitatea               de oxigen prezentă în gazul papiloma humano virus o bacteria alveolar [1]. C    Standard Presiunea parţială arterială a anemia 02 saturation de carbon [PaCO 2 ] este               cantitatea de dioxid de carbon [CO 2 ] dizolvată în plasmă [1].

C    Standard Presiunea parţială a dioxidului de carbon în alveole [PaCO 2 ] este               cantitatea de CO 2 prezentă în gazul mixt alveolar [1]. C    Standard Raportul arterio-alveolar este raportul dintre presiunea parţială               a oxigenului din sânge şi presiunea oxigenului din alveole [1].

C    Standard Gradientul alveolo-arterial al PO 2 presiunea oxigenului anemia 02 saturation presiunii oxigenului dintre alveolă şi sânge şi reflectă               nivelul schimbului gazos din plămân [1]. C    Standard Umiditatea absolută este cantitatea de vapori de apă în miligrame                pe volumul de gaz în litri la o temperatură dată [1]. C    Standard Umiditatea anemia 02 saturation este conţinutul de vapori de apă actual în               volumul de gaz în ml raportat la conţinutul de vapori de apă                în mg al aceluiaşi volum de gaz saturat la aceeaşi temperatură [1].

C    Standard Cortul cefalic este o cutie din plastic transparent care se               plasează în jurul capului nou-născutului pentru concentrarea               oxigenului administrat [].

Anemia 02 saturation Canulele nazale sunt tubuşoare de plastic plasate în narine pentru               a creşte concentraţia de oxigen inspirat []. C    Standard Resuscitatorul cu piesă în T este un dispozitiv de administrare a               oxigenului cu presiune pozitivă destinat în special reanimării               prematurilor cu greutate sub g [1]. C    Standard Pulsoximetria este o metodă non-invazivă de monitorizare a               oxigenării sângelui bazată pe utilizarea variaţiilor anemia 02 saturation ale               densităţilor optice tisulare în lungimi de undă roşie şi infraroşie,               fără calibrare, ce măsoară saturaţia în oxigen a anemia 02 saturation în procente [1].

Pulse Oximetry

C    Standard Saturaţia funcţională este saturaţia în oxigen numai a               oxihemoglobinei [1]. C    Standard Anemia 02 saturation fracţionată este raportul dintre hemoglobina saturată cu               oxigen şi alte forme de hemoglobină, inclusiv carboxihemoglobină şi               methemoglobină [1].

C    Standard Analiza gazelor sangvine AGS este o metodă invazivă de               monitorizare a oxigenării, ventilaţiei şi statusului acido-bazic [1]. C    Standard PH-ul sangvin este o valoare ce reflectă echilibrul dintre PaCO 2 ,               acidul lactic şi cantitatea de bicarbonat sangvin [1].

Traducerea «cyanosis» în 25 de limbi

C    Standard Acidoza respiratorie se defineşte prin creşterea anormală a pCO 2                peste 55 mmHg în funcţie de vârsta de gestaţie - VG şi scăderea               pH-ului sub 7,30 [1]. C    Standard Alcaloza respiratorie se defineşte prin scăderea anormală a pCO 2                sub 25 mmHg şi creşterea pH-ului peste 7,40 anemia 02 saturation.

Conduită preventivă    Standard Medicul şi asistenţa trebuie să administreze oxigen numai în cazul                 în care există indicaţii clare ale unei nevoi crescute de                 oxigenare [1].

Dacă are tahipnee, îi trebuie mască de oxigen.

B    Argumentare Oxigenul este considerat un medicament care poate avea şi efecte                 adverse asupra pacientului [2]. Anemia 02 saturation Medicul trebuie să menţioneze în foaia de observaţie concentraţia                 recomandată a oxigenului [FiO 2 ] şi modul său de administrare [1].

B    Argumentare Oxigenul este un medicament care poate avea efecte adverse asupra                 pacientului [2]. III    Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenţa să utilizeze cel mai mic                 FiO 2 care să menţină PaO 2 între mmHg, în funcţie de VG                 şi postnatală a pacientului sau până la dispariţia cianozei dacă                 nu există posibilitatea monitorizării saturaţiei arteriale a                 oxigenului - SpO female throat cancer hpv [1].

Anemia 02 saturation Administrarea de oxigen poate avea efecte negative la nivel                 pulmonar, ocular şi cerebral [10].

Traducere "tahipnee" în engleză

IIa    Recomandare Se anemia 02 saturation ca medicul curant şi asistenţa să monitorizeze                 continuu FiO 2 -ul, SpO 2 -ul şi gazele sanguine, arteriale sau                 capilare [1]. C    Argumentare Monitorizarea continuă a FiO 2SpO 2 şi a gazelor sangvine                 permite evitarea complicaţiilor oxigenoterapiei [11]. IV    Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenţa anemia 02 saturation administreze nou-                 născutului oxigen încălzit şi umidificat [1].

C    Argumentare Utilizarea oxigenului uscat şi neîncălzit are mai multe efecte                 adverse ce se pot instala rapid, în ore sau chiar minute: IV                 - scăderea activităţii ciliare                 - creşterea retenţiei de secreţii şi a vâscozităţii lor                 - inflamarea epiteliului bronşic                 - inducerea atelectaziei şi chiar a pneumoniei                 - pierdere de căldură, hipotermie secundară [12]. Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenţa să evite supraîncălzirea                 oxigenului administrat [1].

C    Argumentare Supraîncălzirea gazului inspirat conduce la apariţia condensului                 cu pneumonie consecutivă, arsuri ale epiteliului şi                 hiperhidratare cu obstruarea căilor respiratorii [1].