Cancer endometrial cyst, Traducere "endometrial" în română


papillomatosis cutis icd foot wart white

În cazul pa­ cien­ telor cu sângerare în postmenopauză, măsurarea ecografică a gro­simii endometriale reprezintă prima investigaţie efectuată care va de­ ter­ mina succesiunea următoarelor investigaţii necesare pentru ex­clu­derea malignităţii.

În practica clinică, în caz de metroragie şi mu­coasă anormal îngroşată se impune verificarea histologică biopsie de endometru, chiu­re­tajul cavităţii uterine, histeroscopie chiar dacă riscul de cancer de en­do­metru este redus. Ecografia 3D poate fi utilizată pentru a cancer endometrial cyst sem­nificaţia volumului endometrului la pacientele cu sângerare în post­me­nopauză.

Volumul endometrului în caz de carcinom endometrial diferă sem­ni­ficativ comparativ cu volumul endometrului nor­ mal hipertrofic. În acelaşi timp, ecografia 3D Power Doppler, prin vizualizarea vaselor de sân­ge de dimensiuni reduse care se dezvoltă la ni­velul endometrului şi a mio­me­trului în contextul cancerului hpv tedavisi kad?n en­do­metru, deţine un rol excelent în stabilirea diagnosticului.

Examenul eco­grafic endovaginal 2D şi Doppler se impune ca o metodă care poate fi utilizată în screening-ul cancerului de en­do­metru. Introducerea eco­ grafiei endovaginale Doppler color şi power cancer endometrial cyst aprecierea mo­di­ cancer endometrial cyst fluxului sangvin în arterele uterine, precum şi decelarea unor zone endometriale cu vascularizaţie crescută, sugestive pen­tru malig­nitate.

 • There is no evidence of endometrial proliferation.
 • Toxine alimentaire
 • endometru - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context

Vascular pattern or cancer endometrial cyst signal could help with a more accurate differentiation of endometrial cysts from other pelvic cysts. Material and method: The study consists of a case-control analysis and also an analysis with type-representative sample.

The case-control analysis includes two groups of patients: cancer endometrial cyst I - 50 patients diagnosed with endometriosis ovarian cyst, group II - 50 patients without gynecologic pathology control group.

 1. Papilloma virus rimanere incinta
 2. Cancerul gastric studiu de caz

Patients in both groups were examined using endovaginal Doppler ultrasound in order to determine the cancer endometrial cyst index RI level of the ovarian and uterine arteries as well of endometrial cancer endometrial cyst in the proliferative phase. The type sample analysis contains a group of 50 patients with endometriosis ovarian cyst, who were examined before surgery by endovaginal Doppler ultrasound, in order to determine the resistivity index level of the ovarian, ute­rine arteries and of endometrial and intramural vessels in the proliferative phase compared with the late secretory phase.

Results: RI of the ovarian and uterine cancer endometrial cyst and also of endometrial vessels in the proliferative phase, is significantly lower in patients with en­do­metriosis compared with control group.

cancer de prostata inca 2019 oxiuros ajo en el ano

The vasculature in pa­tients with endometriosis in the ovarian artery, uterine artery, en­do­ metrial and intramural vessels, quantified by RI, is increased du­ring the late luteal phase compared with the proliferative one. Conclusions: Doppler ultrasonography performed in different phases of the menstrual cycle can bring important information in the diagnosis of endometriosis ovarian cyst.

cancer endometrial cyst cancer laringe pronostico

Receptivitatea endometrială este de o importanţă ma­ jo­ră în reproducerea umană, reuşita implantării fiind dependentă de interacţiunile dintre blastocist şi endometru. Ecografia 3D poate fi utilizată pentru aprecierea volumului endometrial. Examinarea eco­gra­ fică în ziua administrării hCG-ului furnizează informaţiile cele mai reale, deoarece secreţia de progesteron în această fază a ciclului nu alterează structura endometrului.

cancer de piele tatuaj hpv wart removal surgery cost

În acelaşi timp, tipul de vascularizare poate fi considerat un element de predicţie pentru ovulaţie şi implantaţie. S-a constatat o corelare foarte bună a indicilor de vascularizaţie cu volumul endometrului şi cu şansa obţinerii sarcinii în cursul ciclurilor din FIV.

 • Atât substratul cât şi funcţia HE4 sunt necunoscute; proteina constituie probabil un agent antimicrobian şi antiinflamator.
 • Peritoneal cancer tumor markers
 • Several previous studies have identified an association between endometriosis and the development of ovarian carcinomas.
 • Endometrial biopsies taken after six months therapy with OPTRUMA 60 mg daily demonstrated non- proliferative endometrium in all patients.
 • Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înEngleză și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «endometrial».
 • Metastatic cancer from sinus

Asocierea diferiţilor parametri cum ar fi: aspectul endometrului, vascularizaţia uterină, numărul embrionilor, calitatea embrionilor, sub forma unui scor, va permite îmbunătăţirea valorii predictiv pozitive a acestora, recomandând embrio-transferul cu un singur embrion dacă toate criteriile receptivităţii endometriale sunt îndeplinite. Material şi metodă: Prezentăm mai multe ca­ zuri de paciente care încep o stimulare ovariană.

cancer treatment intestinal bacteria

Imaginile ecografice în­cep de la AFC antral folicle count până la hiperstimularea ovariană con­trolată şi embriotransfer ghidat ecografic.

Rezultate: Diferenţe 66 eco­grafice între diferitele faze ale procedurii cancer endometrial cyst stimulare ovariană cu re­cunoaşterea momentului ciclului de stimulare şi intuirea dozărilor hor­­monale după aspectul endometrului şi al foliculilor ovarieni. Con­ clu­zii: Conducerea unei proceduri de fertilizare in vitro se bazează pe as­pectele ecografice şi cunoaşterea şi recunoaşterea acestora sunt vitale în asigurarea succesului procedurii.

foot verruca black