Ciuperci jibou, Grădina Zmeilor - Wikipedia


cancerul mamar factori de risc

Localizare[ modificare modificare ciuperci jibou ] Aria naturală protejată se află în partea central-estică a județului Sălaj, la 10 km. Ciuperci jibou modificare modificare sursă ] Rezervația naturală Grădina Zmeilor a fost declarată arie protejată prin Ciuperci jibou Nr. Formațiunile geologice atribuite perioadei holocenului alcătuite din gresii de culoare cenușiu-gălbuie cu intercalații de microconglomerates-au format prin acțiunile repetate ale aerului îngheț-dezgheț, vânt, ciuperci jibouapei ciuperci jibou, șiroire și a proceselor gravitaționale prăbușiri, surpări desfășurate de-a lungul timpului [5].

ciuperci jibou

Biodiversitate[ modificare modificare sursă ] Flora lemnoasă a ciuperci jibou este constituită din arbori și arbusticu specii de: carpen Carpinus betulusfag Fagus silvaticastejar Quercus roburcer Quercus cerristei pucios Tilia cordatafrasin Fraxinus excelsiorplop tremurător Populus tremulaalun Corylus avellanasânger Cornus sanguineacorn Cornus maslemnul câinelui Ligustrum vulgarepăducel Crataegus monogynamur Rubus fruticosusmăceș Rosa canina.