Define helminths in microbiology


infecciones en la boca por papiloma

Apasă pentru a vedea definiția originală «flatworm» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română. Spre deosebire de ceilalți bilaterieni, aceștia sunt acoelomați fără cavitate corporală și nu au organe circulatorii și respiratorii specializate, ceea ce le restricționează să aibă forme aplatizate care permit oxigenului și nutrienților să treacă prin corpul lor prin difuzie.

ewing sarcoma cancer

Cavitatea digestivă are o singură deschidere atât pentru ingestia admisia nutrienților cât și pentru egestion îndepărtarea deșeurilor nedigerate ; ca urmare, alimentele nu pot fi procesate în mod continuu. În textele tradiționale de zoologie, Platyhelminthes sunt împărțite în Turbellaria, care sunt în majoritate animale neparazitare, cum ar fi planarienii, și trei grupuri în întregime parazitare: Cestoda, Trematoda și Monogenea; cu toate acestea, deoarece turbellarienii s-au dovedit a nu fi monofiletici, această clasificare este acum depreciată.

The flatworms, or Platyhelminthes, Plathelminthes, or platyhelminths from the Greek πλατύ, platy, meaning "flat" and ἕλμινς root: ἑλμινθ-helminth- meaning worm are a phylum of relatively simple bilaterian, unsegmented, soft-bodied invertebrates.

cancer pancreas nodule poumon

Unlike other bilaterians, they are acoelomates having no body cavityand have no specialized circulatory and respiratory organs, which define helminths in microbiology them to having flattened shapes that allow oxygen and nutrients to pass through their bodies by diffusion. The digestive cavity has only one opening for both the ingestion intake of nutrients and egestion removal of undigested wastes ; as a result, the food cannot be processed continuously.

Parasitic Diseases Lectures #20: Helminths

In traditional zoology texts, Platyhelminthes are divided into Turbellaria, which are mostly nonparasitic animals such as planarians, and three entirely define helminths in microbiology groups: Cestoda, Trematoda and Monogenea; however, since the define helminths in microbiology have since been proven not to be monophyletic, this classification is now deprecated.

Citește mai multe Definiția flatworm în dicționarul Engleză Definiția viermelui în dicționar este orice nevertebrate parazitară sau liberă care trăiește din plămânul Platyhelminthes, incluzând planarienii, flukes și tapeworms, având un corp aplatizat fără sistem circulator și cu o singură deschidere către intestin.

The definition of flatworm in the dictionary is any parasitic or free-living invertebrate of the phylum Platyhelminthes, including planarians, flukes, and tapeworms, having a flattened body with no circulatory system and only one opening define helminths in microbiology the intestine.

define helminths in microbiology virus del papiloma humano hombres imagenes