PRIMARIA COMUNEI BEUCA

Judetul Teleorman

PROIECTE INVESTITIONALE

    PROIECTE INVESTITIONALE

    Primaria si Consiliul local Beuca incearca sa tina pasul cu cerintele impuse de Integrarea tarii noastre in componenta Uniunii Europene. De aceea, am incercat sa luam masuri si sa ducem la bun sfarsit o serie de proiecte si de investitii care sa apropie localitatea noastra de standardele europene.

    In acest sens, sunt in curs de derulare urmatoarele proiecte:
 • Reabilitare drumuri de interes local, comuna Beuca, judetul Teleorman;
 • Modernizarea drumului comunal DC 50 Beuca – Plopi – Zimbreasca si a strazii soseaua Plopilor (DS 43 + DS 66) in comuna Beuca, judetul Teleorman;
 • Executie lucrari pe drumul comunal DC 50 Beuca – Plopi – Zimbreasca, drumri laterale, podete, trotuare si amenajari intrari in curti;
 • Regularizare rau Burdea;
 • Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII Beuca;
 • Reabilitare Camin cultural Beuca
 • Amenajare Centru Civic si Parc agrement in satul Beuca.
 • Plan si Regulament Urbanistic al Comunei (PUG)

    La nivelul studiilor de fezabilitate se afla urmatoarele proiecte:
 • Alimentare cu apa satul Plopi;
 • Sistem canalizare – statie epurarea in sat Beuca;
 • Sistem de canalizare in satul Plopi;
 • Realizarea de noi capacitati de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energ etice regenerabile ;
 • infiintare centru ingrijire copii, tip asistenta dupa programul scolar in comuna Beuca, judetul Teleorman.


    PROTECTIA MEDIULUI
    Parte componenta a serviciilor publice, salubrizarea localitati si protectia mediului este de o mare importanta odata ce am intrat in Uniunea Europeana. Valorile adoptate de UE impun omul in centrul tuturor activitatilor economice si sociale, astfel ca salubrizarea localitatilor devine nu doar o problema de colectare, transport si depozitare a deseurilor, ci si o problema mai larga, de asigurare a unui mediu de viata civilizat si ecologic.
    Activitati privind protectia mediului desfasurate in anul 2006:
 • s-a elaborat si s-a aprobat prin HCL Programul de gospodarire comunala a localitatii;
 • s-au fixat prin HCL punctele unde se va construi si amenaja platformele ecologice;
 • s-au asanat toate lacurile care se formasera pe drumurile comunele si satesti din comuna;
 • s-a strans tot gunoiul din comuna, iar o parte din el a fost transportat din localitate;
 • a fost aprobat si a inceput executia proiectului "Regularizare rau Burdea, in comuna Beuca, Judetul Teleorman";
 • s-a achizitionat un utilaj tip Buldoexcavator.
 • In exercitarea prerogativelor de primar, am emis  un numar de 828 dispozitii de stricta necesitate pentru buna functionare a institutiei si in interesul general al cetatenilor comunei.
    Toate dispozitiile primarului au fost verificate de prefectul judetului si apreciindu-le ca legale nu au fost atacate la instanta de contencios administrativ.
    In exercitarea drepturilor ce revin comunei ca persoana juridica si pentru reprezentarea consiliului local Beuca am participat la manifestari pe plan local si judetean, la intalniri cu reprezentati ai autoritatilor centrale si unor organisme romane neguvernamentale
    Respectand prevederile legii organice si tinand seama de relatiile de colaborare si conlucrare cu Consiliul Judetean, cu Prefectura, cu institutii descentralizate si agenti economici, activitatea aparatului propriu a vizat punerea in practica a masurilor stabilite de consiliul local.
    Cu toate impedimentele majore pe care le intampinam datorita fondurilor insuficiente de care am dispus s-a insistat ca toate acestea sa fie gospodarite cu eficienta, concretizate in cateva obiective importante pe care le-am realizat in acest an pentru locuitorii comunei noastre, din care enumer:
 • Din 24 km drumuri satesti, 20.5 km sau pietruit;
 • S-au transportat cca 5000 mc moluz si pamant pe drumurile din comuna;
 • S-au realizat studii de fezabilitate pentru obiectivele:
  • "Alimentare cu apa a satului Beuca - val. totala 3.787.568 lei",
  • "Reabilitare drumuri satesti in satele Beuca si Plopi - val. totala - 6.631.684 lei",
  • "Reabilitare cladiri sistem invatamant - val. totala - 1.278.390 lei";
 • S-au realizat ridicarile topografice ale comunei;
 • Proiectul "Alimentarea cu apa a satului Beuca"- a fost aprobat de guvern, pentru care am primit prima transa de bani
 • S-au construit podete - la cimitir Beuca, la Geagova si pe drumul de la cazan;
 • Au fost realizate instalatii la un numar de 9 fantani publice;
 • S-au sapat un numar de 3 fantani publice; 
 • S-au construit anexe sediu primarie:
  • corp cladire birou,
  • garaj,
  • magazii etc;
 • S-a construit anexa Biserica Beuca;
 • S-au construit cabine, grup sanitar, imprejmuit si amenajat teren sport la Baza sportiva Beuca;
 • S-a construit anexa centrala termica si executat reparatii interioare la Caminul cultural Beuca;
 • S-a procurat:
  • centrala termica,
  • mobilier,
  • termopan,
  • mese tenis,
  • sah,
  • table,
  • statie
  • boxe audio la Caminul cultural Beuca ;
 • S-a renovat si inlocuit acoperisul de la Caminul Cultural Plopi cu tabla zincata;
 • S-au procurat masa tenis, sah si table la Caminul cultural Plopi;
 • S-a realizat imprejmuire la Camin Cultural Plopi;
 • S-a construit acoperis clopotnita si o parte din gard la Biserica Plopi;
 • S-a turnat fundatia la noua casa parohiala Plopi (sau procurat si restul de materiale: bca, ciment, var, material lemnos, tabla etc);
 • S-au executat igienizari si reparatii la Scoala Beuca, Scoala Plopi si Gradinita Beuca;
 • S-au construit grupuri sanitare la Scolile Beuca si Plopi;
 • S-a construit cladire magazie Scoala Plopi;
 • S-a realizat alimentarea cu apa la Scoala Beuca - put forat H40 m;
 • S-a inlocuit reteaua electrica la satul Plopi;
 • S-au montat un numar de 80 corpuri de iluminat in cele doua sate componente comunei ( mai sunt procurate de 60 corpuri iluminat);
 • S-a realizat Planul Urbanistic al Comunei (PUG);
 • S-a realizat extindere cimitir Beuca;
 • S-a curatat si amenajat cimitirul Plopi ;
 • S-a executat reparatii la reteaua electrica din satul Beuca;
 • S-au procurat indicatoare denumire strazi, intrari sat si placute pentru case;
 • S-au mai procurat:
  • 30 bancute parc;
  • 1200 dale beton pentru santuri;
  • 600 traverse beton, pentru imprejmuirea unor parcele de izlaz;
  • mobilier primarie, gradinita si scoli;
  • TV+frigider gradinita;
  • centrala sediu primarie;
  • materiale constructii (ciment, material lemnos, otel beton, bca, plasa sarma etc )
  • calculatoare pentru primarie si scoala Beuca - 18 buc;
  • articole sportive la Scoala Beuca;
  • xerox, imprimante, programe IT etc;
  • topogane, leagane, balansor, cosuri de gunoi la gradinita Beuca;
  • combustibil foc pentru primarie si unitatile de invatamant din comuna;
  • 350 volume la biblioteca comunala Beuca;
  • 3 randuri echipament sportiv la echipa de fotbal a comunei;
  • articole de imbracaminte militara militara care s-a distribuit locuitorilor comunei;
  • s-a procurat buldoexcavator, microbuz si autoturism;
 • S-au distribuit cadouri in lunile iunie si decembrie la copii din comuna;
 • S-a organizat concursul "De ce iubesc locul natal", pentru elevii de la scolile Beuca si Plopi, sau acordat premii;
 • In colaborare cu Directia Judeteana de Sport si Inspectoratul Scolar Teleorman, la Baza sportiva Beuca sa desfasurat competitia sportiva "Rural Sport", participanti - 120 tineri, sau acordat premii;
 • S-a sustinut financiar activitatea echipei de fotbal "Steaua Beuca".
    Stabilire de relatii de colaborare cu diverse organisme din judet si din tara in scopul promovarii cooperarii si dezvoltarii regionale.
    Principala cale de acces in circuitul judetean si national de cooperare, care ofera perspective de dezvoltare pentru comunitatile locale in domeniile economic, social, cultural si al administratiei este colaborarea institutiilor la nivel local si judetean prin participarea acestora la diverse structuri asociative din tara.
    In legatura cu colaborarea la nivelul judetului in anul 2006, mentionez sprijinul pe care Primaria comunei Beuca l-a primit din partea Consiliului Judetean si Institutia Prefectului Judetului Teleorman.
    Privitor la actiunile de colaborare si cooperare la nivel regional si national pot arata faptul ca s-a participat in calitate de invitati la o serie de intalniri si simpozioane ale Asociatiei EURO - TELEORMAN, Asociatia Autoritatilor Locale din Judetul Teleorman. De asemenea s-au facut numeroase demersuri la Inspectoratul Scolar si la celelalte institutii judetene pentru a fi inclusi intr-o serie de programe de reabilitare al scolilor din judet, respectiv, grup sanitar, inlocuirea instalatiei electrice si a sobelor, procurare calculatoare etc.
    In calitate de alesi ai comunei dorim ca acest raport sa redea cu obiectivitate ce a realizat Consiliul local si Primaria comunei Beuca - in cursul anului 2006 - si apreciez ca nu putem sa ne declaram multumiti in totalitate cu rezultatele pe care le-am obtinut.
    Din acest motiv ma voi opri in finalul acestei expuneri asupra celor mai importante actiuni pe care consider ca trebuie sa le intreprindem pentru anul 2006 si continuand pe intreg mandatul.
    Problemele care isi asteapta solutionarea in comuna noastra sunt multe si se regasesc in toate domeniile de activitate, respectiv:
 • economic,
 • social,
 • cultural, 
 • invatamant,
 • sanatate,
 • asistenta sociala,
 • transport,
 • drumuri,
 • comunicatii,
 • in unele din aceste sectoare consiliul local avand responsabilitati directe.
    Atingerea obiectivelor propuse este posibila numai prin derularea unor activitati prioritare, concrete din care mentionez:
 • modernizarea prin turnare covor asfaltic a drumului judetean DJ 612 B Satu Vechi-Beuca-Dobrotesti - 15.525 km;
 • reabilitarea drumului comunal DC 50 Beuca - Plopi - 5 km;
 • modernizarea drumurilor satesti din comuna;
 • alimentarea cu apa a localitatilor Beuca si Plopi;
 • regularizarea paraului Zimbreasca;
 • realizarea unui parc de agrement in satul Beuca;
 • reabilitare cladirilor - sistem invatamant;
 • realizarea unei platforme ecologice;
 • desfintarea platformelor de gunoi existente;
 • modernizarea caminului cultural Beuca;
 • realizarea unui numar de 5-6 fantani in extravilanul comunei;
 • repararea retelelor electrice si a transformatoarelor electrice existente pe raza comunei;
 • modernizarea iluminatului public;
 • realizare put sec;
 • amenajarea Centrului Civic Beuca;
 • intocmirea si implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila, in special pe infrastructura;
 • dezvoltarea potentialului agricol prin aplicarea tehnologiilor de cultivare  utilizarea de samanta certificata, a ingrasamintelor chimice, ierbicidelor etc.
 • perfectionarea colaborarii cu Institutia Prefectului si Consiliul Judetean cu serviciile descentralizate cu agenti economici si organisme neguvernamentale din judet pentru conjugarea eforturilor in directia dezvoltarii economice si sociale a comunei noastre.