Ovarian cancer during pregnancy. Ovarian - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context


Pentru mai multe informații detaliate privind ruptură Chist ovarian cu remedii si tratamente eficiente.

Ovarian response is monitored by ultrasonography and measurement of plasma oestradiol levels. Răspunsul ovarian este monitorizat prin ecografie şi prin măsurarea concentraţiilor plasmatice de estradiol. Ovarian cysts symptoms are general found during the normal pelvic exam due to them being without many symptoms. Chisturi ovariene simptomele sunt generale a găsit în timpul examenului pelvian normale datorate ele fiind fără multe simptome.

  1. Ovarian - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  2. Ductal papilloma breast symptoms
  3. Does hpv virus cause ovarian cancer
  4. Several conditions are more frequent in pregnancy: appendicitis, cholecystitis, adnexal torsion, adnexal mass, trauma, breast disease, cervical dysplasia or cancer, bowel obstruction.

Ovarian tumors are prone to metastasizing spreadingand some are capable of producing hormones. Tumorile ovariene sunt predispuse la metastasizing răspândireiar unele sunt capabile să producă hormoni.

Traducere "Ovarian" în română

Ovulation may restart Women who are infertile due to a condition affecting their ovaries such as Polycystic Ovarian Syndromemay start ovulating again when they start taking Avandamet.

Reînceperea ovulaţiei La femeile care sunt infertile datorită unei condiţii care le afectează ovarele cum este Sindromul ovarelor polichistice poate reîncepe ovulaţia când încep să ia Avandamet.

ovarian cancer during pregnancy cervical cancer knee pain

Ovarian or seminal fluid ovarian cancer during pregnancy broodstock shall be collected at the time of maturation, in connection with stripping. Lichidul ovarian sau seminal de la genitori trebuie să fie colectat în timpul maturării, cu ocazia pontei artificiale stripping. Ovarian fluid or organ pieces from a maximum of 10 fish Tables 1A to C may be collected in one sterile tube containing at least 4 ml transport medium and represent one pooled sample.

ovarian cancer during pregnancy

Lichid ovarian sau fragmente de organe din cel mult zece pești tabelele 1A-1C pot fi reunite într-un tub steril care conține cel puțin 4 ml de mediu de transport, ceea ce reprezintă o probă globală.

Poate un pietre la rinichi sau chist ovarian. An ovarian cyst can look very much like pregnancy.

  • Proceduri ginecologice laparoscopice în timpul sarcinii
  • Stamatian Secretar {tiin]ific Comitet {tiin]ific Interna]ional Conf.

Un chist ovarian poate părea ca tratament ascarizi sarcină. He also had a pelvic surgery to remove abnormal ovarian tissue during feminization. El a avut, de asemenea, o intervenție chirurgicala pelviene pentru a elimina țesut anormal ovarian în timpul feminizare.

Signs and Symptoms of Ovarian Cysts

Well, ovarian 5 ciuperci comestibile are vascular, very sticky. Tumorile ovariene sunt vasculare, foarte lipicioase. This syndrome is characterized by large ovarian cysts. Acest sindrom este caracterizat prin chisturi ovariene mari. Excessive ovarian response seldom gives rise to significant hyperstimulation unless hCG is administered ovarian cancer during pregnancy induce ovulation.

sarcoma cancer foot human papilloma virus terapija

Răspunsul ovarian excesiv la tratamentul cu gonadotrofină duce rareori la hiperstimulare ovariană semnificativă dacă nu se administrează hCG care să inducă ovulaţia. The diagnosis of ovarian hyperstimulation may be confirmed by ultrasound examination.

Proceduri ginecologice laparoscopice în timpul sarcinii

Diagnosticarea hiperstimulării ovariene poate fi confirmată prin examinarea ecografică. The dosage should, therefore, be ovarian cancer during pregnancy individually depending on the ovarian response. De aceea, doza trebuie ajustată individual, în funcţie de răspunsul ovarian. Women undergoing ovarian stimulation for multiple follicular development prior to in vitro fertilisation or other assisted reproductive technologies.

Femei supuse stimulării ovariene pentru dezvoltarea foliculară multiplă în vederea fertilizării in vitro sau altor tehnici de reproducere asistată. Woman 42,7 years initially with a significant decrease in the ovarian reserve.

Femeie 42,7 ani iniţial cu o scădere semnificativă în rezervă ovarian. Woman who are in their childbearing years are commonly prone to having ovarian cysts.

endometrial cancer figo staging 2019 does hpv cause thyroid cancer

Femeia care sunt în anii lor de fertila sunt de obicei predispuse la a avea chisturi ovariene. Your Doctor will continue to monitor ovarian cancer during pregnancy to observe the progression of the ovarian cyst during your pregnancy. Medicul dumneavoastră va continua să vă monitorizeze pentru a observa evoluția chistului ovarian în timpul sarcinii.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Laparoscopic gynecological procedures during pregnancy

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

ovarian cancer during pregnancy

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 63 ms. Propune un exemplu.

sarcoma cancer risk factors vaccin papillomavirus effet