Cancer epitelial cervical, Cancer cervical


Although neoplastic epithelial transformation and the association with HPV infection have been widely studied, there is less research on the effect of other factors, such as oxidative stress ROS.

Cancer epitelial cervical study the antioxidant cancer epitelial cervical of the different steps in cervical cancer development, we analyzed 32 cervical samples. The histological spectrum of alterations varied from low grade intraepithelial lesions to invasive carcinoma. Formalin-fixed, paraffin-embedded 4-cm tissue sections were stained with various immunohistochemical antigens targeting both neoplastic epithelial cells and stromal component. The stromal response was heterogeneous and showed different patterns which were correlated with the epithelial alterations.

Carcinogenesis integrates various landmarks into a pathological network of events and cellular responses under the influence of many types of stress — oxidative and inflammatory, which support tumorigenesis and tumor progression, but are also effective antitumoral therapeutic tools.

Recent data showed that the chemo- and radiotherapy efficacy requires a tumor-activated oxidative status, suggesting that the pharmacological inhibition of the endogenous antioxidant system may represent an adjunctive therapeutic approach in solid tumors to control resistance to conventional anti-tumoral therapy.

Keywords cervical cancer epitelial cervical, oxidative stress, ROS Rezumat Cancerul de col uterin este una dintre cele mai frecvente cauze ale mortalităţii asociate cancer epitelial cervical la femei din întreaga lu­me. Deşi transformarea epiteliilor neoplazice şi asocierea cu infecţia cu Cancer epitelial cervical au fost studiate pe scară largă, există mai puţine cercetări privind efectul altor factori, cum ar fi stre­sul oxidativ ROS.

Pentru a studia statutul antioxidant al di­fe­ritelor etape de dezvoltare a cancerului de col uterin, am analizat cancer epitelial cervical de cazuri de neoplazii intraepiteliale cervicale.

Spec­trul histologic al modificărilor a variat de la leziuni in­tra­epiteliale de grad scăzut până la carcinom invaziv. Frag­mentele tisulare cancer epitelial cervical fost fixate în formol şi incluse în parafină, realizându-se ulterior secţiuni hpv cervical cancer how long marcate cu diferiţi markeri imunohistochimici ce vizează atât celule epiteliale neoplazice, cât şi componenta stromală.

Răspunsul stromal a fost heterogen şi a arătat diferite modele, care au fost corelate cu modificările epiteliale.

Colul uterin

Carcinogeneza integrează diferite etape într-o reţea patologică de evenimente şi răspunsuri celulare, sub influenţa multor tipuri de stres — oxidativ şi inflamator, care susţin tumorigeneza şi progresia tumorii, dar sunt, de asemenea, instrumente terapeutice antitumorale eficiente.

Datele recente au arătat că eficacitatea chimio- şi radioterapiei necesită un statut oxidativ activat de tumori, sugerând că inhibarea farmacologică a sistemului endogen antioxidant poate reprezenta o abordare terapeutică adjuvantă în tumorile solide pentru a controla rezistenţa la terapia convenţională antitumorală.

Cuvinte cheie cancer de col uterin stres oxidativ ROS Cancerul reprezintă una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial 1cu impact economic şi cancer epitelial cervical considerabil, în ciuda cercetării extensive pentru descifrarea mecanismelor sale moleculare, precum şi pentru dezvoltarea de strategii terapeutice orientate cancer epitelial cervical conceptul de medicină personalizată.

Cancerul de col uterin este o afecţiune ce se dezvoltă progresiv, cu diferite stagii de modificări celulare, de la epiteliu normal la carcinom invaziv. Stresul oxidativ intrinsec şi de la nivelul micromediului are un rol critic în dezvoltarea şi răspândirea cancerului.

Speciile reactive de oxigen ROS pot acţiona nu doar ca susţinători ai celulelor tumorale, ci pot căpăta comportament antitumoral, care ar putea fi extrem de eficace în tratamentul cancerului.

Curs 5 Cancer de Col Uterin

Aceste modificări oxidative intracelulare sunt completate de expunerea constantă a celulelor canceroase la ROS exogene derivate din ciclurile anoxie-reoxigenare 7 şi din activitatea oxidativă a monocitelor şi neutrofilelor ce infiltrează tumorile 8.

ROS susţin tumorigeneza şi progresia tumorală, dar sunt, de asemenea, instrumente terapeutice eficiente antitumorale. Tabelul 1. Repartiţia pe grupe de vârstă a pacientelor din lot Prin creşterea ROS la nivel tumoral se poate contracara acţiunea ROS metabolice de promovare a creşterii celulelor canceroase.

Literatura de specialitate descrie influenţa stresului oxidativ în procesele fiziologice de la nivelul sistemului reproductiv feminin, inclusiv menopauza 9dar în prezent datele din literatură sunt limitate în ceea priveşte statusul cancer epitelial cervical al tumorilor genitale feminine, de aceea considerăm că o mai bună înţelegere a acestui fenomen poate duce la îmbunătăţirea protocoalelor clinice curente, atât în screening, cât şi în terapie.

Heterogenitatea tumorală derivă, de asemenea, din distribuţia spaţială neuniformă a stresului la nivelul micromediului, cum ar fi hipoxia, acidoza, stresul cancer epitelial cervical şi pierderea nutrienţilor Deoarece terapiile pe bază de stres oxidativ sunt dependente în special de furnizarea locală de oxigen molecular, celulele canceroase localizate în regiuni hipoxice ar putea să cancer epitelial cervical răspundă la astfel de terapii.

Încărcat de

Tabelul 2. Repartiţia pe tipuri histologice a leziunilor cervicale Studiul de faţă a vizat identificarea markerilor moleculari ce caracterizează stresul oxidativ, dar şi statusul antioxidant al tumorilor genitale. Papiloma invertido es cancer termenul marker am înţeles orice entitate biologică sau fiziologică utilizată pentru identificarea unui subtip de neoplazie, ghidarea terapiei sau monitorizarea pentru cancer epitelial cervical evita recidiva.

Lotul de studiu a fost caracterizat iniţial histologic, utilizând sistemele de clasificare internaţionale şi, ulterior, s-a efectuat profilul fenotipic prin utilizarea următorilor markeri de stres oxidativ exprimaţi la nivelul ţesutului tumoral sau peritumoral, relativ la peroxidarea lipidică malon dialdehida; MDAoxidarea ADN 8-oxoguanine; 8-OHdG şi nitrozilarea proteinelor nitrotirozina; 3-NT. Lotul studiat a cancer epitelial cervical 32 de cazuri pozitive pentru leziuni epiteliale cervicale, cu variaţii ale vârstei de prezentare, iar spectrul leziunilor a variat de la leziuni intraepiteliale de grad scăzut până la carcinom scuamos cervical invaziv.

Implicaţiile terapeutice ale stresului oxidativ în leziunile scuamoase neoplazice cervicale

Figura 1. Leziune cervicală intraepitelială de grad înalt. Carcinom scuamos microinvaziv acarcinom scuamos invaziv bcoloraţie HE c Examinarea histopatologică a secţiunilor tisulare rămâne metoda cea mai utilizată în diagnosticul leziunilor preneoplazice şi neoplazice ale colului uterin.

Confirmarea histopatologică a diagnosticului de invazie este necesară pentru instituirea unor metode terapeutice adecvate. Pe lângă descrierea morfologică şi încadrarea într-o clasă de leziuni, examinarea microscopică poate oferi şi în leziunile de col uterin, cum deja este cazul în alte leziuni, informaţii valoroase, având încă un potenţial incomplet exploatat. Figura 2.

cancer epitelial cervical hpv can cause cervical cancer

Expresia 3-NT în cancer epitelial cervical peritumorală. Fragment de col uterin cu celule epiteliale bazale dispuse per­pen­di­cu­lar pe membrana bazală, fără atipii în suprafaţă. Am încercat identificarea unui număr de proteine de stres oxidativ şi reparare ADN-ului care influenţează capacitatea de reacţie cancer epitelial cervical a celulelor neoplazice scuamoase şi expresia lor diferită în ţesutul normal, leziunile displazice de diferite grade CIN şi carcinomul invaziv.

Cancerul prezintă o modificare prooxidativă în starea de reducţie oxidativă. Acest sistem enzimatic se integrează cu diferite proteine distribuite între citoplasmă şi membrană. Stresul oxidativ şi nitrozativ perpetuează procesul inflamator prin diferite mecanisme. Figura 3. Leziune cervicală scuamoasă intraepitelială de grad înalt, cu celule cu atipii şi mitoze dispuse în toată grosimea epiteliului, cu pozitivitate în celulele neoplazice. El poate, de asemenea, să reacţioneze cu superoxidul radical pentru a produce ONOO- care, la rândul său, poate nitra tirozina, formând 3-nitrotirozina 3NT.

Peroxinitritul este dificil de investigat şi indirect evidenţiat prin proteinele nitrate Figura 4 a. Epiteliu scuamos normal adiacent unei arii cu modificări neoplazice, fără a se identifica imunomarcaj în celulele normale. Carcinom scuamos cervical — leziune infiltrativă; celulele dispuse în stroma desmoplazică prezintă imunomarcaj.

Creşterea procentuală a cancer epitelial cervical markerilor a fost direct proporţională cu gradul leziunii epiteliale. Expresia markerilor IHC este mai intensă în celulele epiteliale versus stromale. Existenţa unui gradient de expresie stromală este importantă. Deteriorarea proteinelor nitratarea proteinelor a fost determinată şi analizată în secţiunile histologice cu leziuni neoplazice ale colului uterin, utilizând un anticorp monoclonal împotriva 3-NT pentru a cuantifica 3-NT imunohistochimie.

MDA malondialdehida este o aldehidă cu greutate moleculară joasă, apărută ca urmare a combinaţiei  din­tre radicali liberi şi acizi graşi polinesaturaţi PUFA din procesul cancer epitelial cervical degradare al fosfolipidelor membranare. Alterarea cancer la uter cauze şi funcţiei membranare ar putea induce progresia leziunilor neoplazice.

Cancer cervical

MDA este utilizat în evaluarea procesului de peroxidare lipidică. Malondialdehida MDA este un produs endogen, rezultat ca urmare a peroxidării lipidelor şi a biosintezei prostaglandinelor şi participă la o varietate de reacţii chimice şi biologice, inclusiv legarea covalentă la proteine, ARN şi AND. MDA este utilizat pe scară largă pentru evaluarea procesului de peroxidare a lipidelor.

cancer epitelial cervical

ROS generate cauzează peroxidarea acizilor graşi polinesaturaţi PUFA ai membranei, fenomenul purtând denumirea de peroxidare lipidică Acest lucru întrerupe integritatea membranei, care poate fi unul dintre motivele posibile ale progresiei leziunilor neoplazice maligne. Nivelurile crescute ale MDA indică peroxidarea lipidică crescută, care este o consecinţă a generării de radicali liberi crescuţi.

  1. Colul uterin Cervixul sau colul uterin, este partea inferioară a uterului figura 1și definește tranziția între corpul uterin și vagin.
  2. Их вернут, - нетерпеливо ответил мужчина, - как только проверят содержимое.

  3. (PDF) Ingrijirea paliativa a pacientei cu cancer de col uterin | Ioana Mesarosiu - primariabeuca.ro
  4. Sucuri detoxifiere legume

Aceasta provoacă alterarea profundă a funcţiei membranei celulare şi, de asemenea, organizarea structurală a ADN-ului, care conduce la mutaţii Această cancer epitelial cervical ar trebui să papiloma humano arde utilă pentru detectarea sensibilă a deteriorării ADN-ului într-un număr mic de celule şi secţiuni de ţesuturi.

Figurile 5 a, b. Epiteliu normal exocervical, fără prezenţa modificărilor histologice semnificative.

cancer epitelial cervical helminths immune activation

Absenţa imu­no­mar­ca­jului la 8-OhDG; c, d. Imunomarcaj nuclear 8-OhDG la nivelul celulelor neoplazice într-o leziune de grad scăzut. Imunomarcaj nuclear 8-OhDG la nivelul celulelor neoplazice într-o leziune de grad cancer epitelial cervical. Se observă distribuţia diferită atât la nivelul celulelor neoplazice, cât şi al stromei normale adiacente.

Cancer epitelial cervical nuclear intens pozitiv la nivelul celulelor tumorale într-o leziune infiltrativă de tip carcinom scuamos MDA este cea mai abundentă aldehidă individuală ce rezultă din peroxidarea lipidelor. Deteriorarea oxidantă, aşa cum este demonstrată de nivelul MDA, este semnificativ crescută la pacientele cu leziuni neoplazice cervicale, atât intraepiteliale, cât şi infiltrative. O corelaţie de interes este legătura între infecţia cu papilomavirusul uman HPV şi modificările de stres oxidativ.

Infecţia genitală cu risc crescut de HPV Cancer epitelial cervical este recunoscută ca principalul factor etiopatogenetic al cancerului de col uterin, nu este în sine suficientă pentru a induce dezvoltarea tumorii. ADN-ul viral integrat poate genera o stare de infecţie latentă în care nu apare nici replicare anthelmintic drugs for pregnancy şi nici transformarea celulară.

Stresul oxidativ în timpul infecţiei virale poate fi un rezultat al răspunsului imun la proteinele virale sau o consecinţă a expresiei genei virale. Pe lângă radicalii liberi care au indus peroxidarea lipidelor şi denaturarea proteică, şi lezarea ADN-ului a fost implicată în multe boli, incluzând cancerul. Apărarea antioxidantă celulară joacă un rol important în boala neoplazică pentru a contracara daunele oxidative.

Un dezechilibru între sistemele pro- şi antioxidante generează stresul oxidativ, iar cea mai reactivă specie de oxigen este radicalul hidroxil OH- care atacă bazele nucleice ale catenelor ADN, cum ar fi guanina, ducând la 8-hidroxideoxiguanozină 8-OhDG Producţia de markeri de stres oxidativ şi radicali liberi poate fi corelată cu existenţa unei cantităţi mari de fier.

În patologia ginecologică putem întâlni aceaste modificări în cancer epitelial cervical existenţei unei hemoragii, cum ar fi menstruaţia retrogradă sau leziunile de tip endometrioid Am constatat faptul că leziunea ADN-ului este mai mare la nivelul celulelor tumorale comparativ cu cele neoplazice. De asemenea, cu cât gradul leziunii este mai mare, cu atât se identifică un procent mai mare de celule pozitive.

Am observat o creştere semnificativă progresivă a nivelurilor de 8-OHdG şi a procentului celulelor pozitive medii de cancer epitelial cervical leziunile cervicale intraepiteliale de grad scăzut şi până la cele de grad înalt.

Valoarea cea mai mare de pozitivitate celulară a fost identificată la nivelul secţiunilor cu carcinom scuamos invaziv.

Mai multe strategii terapeutice, cum ar fi radioterapia şi terapia fotodinamică, au fost proiectate special pentru a creşte nivelul de ROS în celulele tumorale şi a determina moartea lor prin stres oxidativ brusc şi intens. Prin generarea unei supraîncărcari ROS induse terapeutic, în celulele canceroase, pragul oxidativ ce separă supravieţuirea de moarte ar putea fi depăşit.

Din cauza activităţii oxidative intrinseci crescute a celulelor canceroase şi cancer epitelial cervical programării lor defectuoase, sunt necesare mai puţine ROS suplimentare, comparativ cu celulele normale, pentru declanşarea morţii celulare.

Nivelurile de ROS care sunt citotoxice pentru celulele canceroase induc efecte mai puţin drastice în celulele normale, care au un status oxidativ inferior şi sunt mai eficiente în repararea leziunilor ROS induse în anumite limite. Celulele tumorale prezintă diferite susceptibilităţi intrinseci la stresul oxidativ.

Un dezavantaj major al terapiilor bazate pe stres oxidativ îl reprezintă rezistenţa remarcabilă a celulelor stem tumorale CSCS. Aceste celule au capacitatea de a se autoreînnoi, de a se diferenţia în mai multe linii şi să iniţieze tumori, fiind astfel responsabile de creşterea necontrolată a tumorilor, întreţinerea bolii reziduale minime şi de reapariţia tumorii cancer epitelial cervical tratament Rezistenţa CSCS se bazează pe mecanismele de reparare, controlul ciclului celular, supraexpresia enzimelor antioxidante şi eliminarea eficientă a radicalilor liberi Diferite reţele moleculare reglementează CSCS şi răspunsurile lor adaptative la hipoxie şi stres oxidativ în tumoră.

Dereglarea căilor de semnalizare redox conferă celulelor tumorale un avantaj de supravieţuire Activarea activităţii factorului de transcripţie Nrf2, care controlează sistemul antioxidant endogen, şi scăderea subsecventă a stresului oxidativ în tumorile incipiente cancer epitelial cervical putea încetini evoluţia procesului tumoral. În acelaşi timp, date recente arată că eficacitatea chimio- şi radioterapiei necesită un status oxidativ activat la nivel tumoral, ceea ce sugerează că inhibarea farmacologică a sistemului antioxidant endogen prin inhibarea activităţii Nrf2 poate reprezenta o abordare terapeutică adjuvantă în tumorile solide pentru a controla rezistenţa la terapia antitumorală convenţională În concluzie, caracterizarea moleculară a statusului redox în tumorile genitale poate aduce noi informaţii privind identificarea de noi ţinte terapeutice şi pentru estimarea răspunsului la terapiile antitumorale convenţionale chimio- şi radioterapie.

Conflict of interests: The authors declare no conflict of interests. Oxidative stress, inflammation, and cancer: How are they linked? Free Radic Biol Med.

Testarea n cadrul subprogramului cancer epitelial cervical va opri la femeile care au mplinit vrsta de 64 de ani, numai dac acestea au ultimele 3 frotiuri cervicovaginale Babe-Papanicolau normale. Cancere renale sunt eligibile femeile care prezint absena congenital a colului uterin sau histerectomie total pentru afeciuni benigne i femeile crora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de cancer epitelial cervical uterin sau alte forme de cancer genital. Programul naional de screening pentru depistarea precoce activ a cancerul de col uterin Obiectivele specifice ale subprogramului sunt urmtoarele: depistarea cancerului de col uterin n stadii precoce; ndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente ctre servicii medicale specializate de diagnostic i tratament; creterea gradului de informare a populaiei, pentru utilizarea serviciilor de screening ca metod de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

Reactive oxygen species, cancer and anti-cancer therapies. Currt Chem Biol. NADPH oxidases and cancer. Clin Sci.

wart virus cure

Zheng J. Energy metabolism of cancer: glycolysis versus oxidative phosphorylation Review. Oncol Lett. The role of Nrf2 in increased reactive oxygen species and DNA damage in prostate tumorigenesis.

Therapeutic implications of oxidative stress in squamous cervical neoplasia

Emerging role of autophagy during ischemia-hypoxia and reperfusion in hepatocellular carcinoma. Int J Oncol.

Lu T, Gabrilovich DI. Molecular pathways: tumor-infiltrating myeloid cells and reactive oxygen species in regulation of tumor microenvironment. Clin Cancer Res. Role of oxidative stress in female reproduction. Reprod Biol Endocrin. The Keap1-Nrf2 system in cancers: stress response and anabolic metabolism.

Cancer cervical

Front Oncol. Nita M, Grzybowski A. The role of the reactive oxygen species and oxidative stress in the pathomechanism of the age-related ocular diseases and other pathologies of the anterior and posterior eye segments in adults.