Ovarian cancer maintenance therapy


ovarian cancer maintenance therapy papillomavirus gland traitement

Un studiu comparativ de fază III cu Caelyx comparat cu topotecan la paciente cu cancer epitelial ovarian după eşecul terapiei de primă linie prin chimioterapie pe bază de platinăa fost finalizat la paciente. Ovarian cancer maintenance therapy care au polipoză adenomatoasă familială ar trebui să suplimenteze dubletul ovarian cancer maintenance therapy de platină cu tratamentul cu acid eicosapentaeonic. Other than for work on re-formulating platinum-based chemotherapies which we support to make them less toxic, virtually all research on chemotherapy has ceased.

Altele decât cele pentru lucrul la re-formularea chimioterapii pe bază de platină care susținem pentru a le face mai puțin toxice, practic toate cercetările în chimioterapie a încetat.

Much more than documents.

Patients who receive cetuximab in combination with platinum-based chemotherapy are at an increased risk for the occurrence of severe neutropenia, which may lead to subsequent infectious complications such ovarian cancer maintenance therapy febrile neutropenia, pneumonia or sepsis. Pacienţii care primesc cetuximab în asociere cu chimioterapia pe bază de platină prezintă un risc crescut de apariţie a neutropeniei severe, care poate duce la apariţia unor ulterioare complicaţii infecţioase cum ar fi neutropenie febrilă, pneumonie sau sepsis.

In recurrent or metastatic head and neck cancer, survival was longer when Erbitux was added to a platinum-based anticancer medicine combination În cazul cancerului recurent sau metastatic localizat în zona capului şi a gâtului, supravieţuirea a fost mai lungă când s- a adăugat Erbitux la o combinaţie de medicamente anticanceroase pe bază de platină 10, 1 luni faţă de 7, 4 luni.

The study compared the effectiveness of the combination of Avastin with platinum-based chemotherapy with that of chemotherapy alone. Studiul a comparat eficacitatea combinaţiei ovarian cancer maintenance therapy Avastin cu chimioterapia pe bază de platinăcu eficacitatea ovarian cancer maintenance therapy monoterapeutice.

ovarian cancer maintenance therapy papilloma virus uomo si muore

Avastin, in addition to platinum-based ovarian cancer maintenance therapy, is indicated for first-line treatment ovarian cancer maintenance therapy patients with unresectable advanced, metastatic or recurrent non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

Avastin în asociere cu chimioterapie cu săruri de platinăeste indicat pentru tratamentul de primă linie al pacienţilor cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici, diferit de tipul histologic cu celule predominant scuamoase, avansat inoperabil, metastatic sau recurent. For treatment of advanced ovarian cancer in women who have failed a first-line platinum-based În tratamentul cancerului ovarian în stadiu avansat, la paciente care nu au răspuns la regimul For advanced ovarian cancer, Caelyx has been compared with topotecan another anticancer medicine in one study involving women who had received platinum-based chemotherapy in the ovarian cancer maintenance therapy.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "regim terapeutic" în engleză therapeutic regimen Alte traduceri Mai ales în tratamentul hiperglicemiei severe sau cetoacidozei, administrarea insulinei face parte dintr - un regim terapeutic complex, care include măsuri pentru protejarea pacienţilor de posibilele complicaţii severe ale scăderii relativ rapide a glicemiei. In the treatment of severe hyperglycaemia or ketoacidosis in particular, insulin administration is part of a complex therapeutic regimen which includes measures to protect patients from possible severe complications of a relatively rapid lowering of blood glucose. Should any evidence of infection develop concurrently with the neutropenia, the appropriate cultures and diagnostic procedures should be performed and an appropriate therapeutic regimen instituted. Acest regim terapeutic se administrează la fiecare 3 săptămâni, timp de 4 cicluri.

În cazul cancerului ovarian în ovarian cancer maintenance therapy avansat, Caelyx a fost comparat cu topotecan un alt medicament împotriva cancerului în cadrul unui studiu care a implicat de femei, care primiseră anterior tratament chimioterapeutic pe bază de platină. In combination with platinum-based chemotherapy, the frequency of severe ovarian cancer maintenance therapy or severe neutropenia may be increased, and thus may lead to a higher rate of infectious complications such as febrile neutropenia, pneumonia and sepsis compared to platinum-based chemotherapy alone see section 4.

Administrarea concomitentă cu 5- fluorouracil administrat în perfuzie, a oxiuros medidas de prevencion creşterea frecvenţei ischemiei cardiace, inclusiv a infarctului miocardic şi insuficienţei cardiace congestive, precum şi a frecvenţei sindromului mână- picior eritrodisestezie palmo- plantară comparativ ovarian cancer maintenance therapy 5- fluorouracil administrat în perfuzie.

can human papillomavirus kill u human papillomavirus statistics uk

In cancer that is recurrent when it has come back after ovarian cancer maintenance therapy treatment or metastatic, Erbitux is used with a' platinum-based' anticancer medicine combination including medicines such as cisplatin or carboplatin. În cancerul recurent care revine după tratament anterior sau metastatic, Erbitux se utilizează împreună cu o combinaţie de medicamente anticanceroase " pe bază de platină " inclusiv medicamente cum ar fi cisplatină sau carboplatină.

Traducere "regim terapeutic" în engleză

Hypocalcaemia may also occur; in particular in combination with platinum-based chemotherapy the frequency of severe hypocalcaemia may be increased. Poate apărea, de asemenea, hipocalcemia; frecvenţa episoadelor de hipocalcemie severă poate creşte în special în cazul asocierii cu chimioterapia pe bază de platină.

papillary thyroid cancer 5 year survival

Treatment in the cetuximab arm consisted of up to 6 cycles of platinum-based chemotherapy in combination with cetuximab followed by cetuximab as maintenance therapy until disease progression.

Tratamentul în grupul tratat cu cetuximab a constat în până la 6 cicluri de chimioterapie pe bază de platină asociate cu cetuximab, urmat de cetuximab sub formă de terapie de întreţinere până la progresia bolii. The safety and efficacy of Avastin, in addition to platinum-based chemotherapy, in the first-line treatment of patients with non-squamous non-small cell lung cancer NSCLCwas investigated in studies E and BO Siguranţa şi eficacitatea administrării Avastin, în asociere cu chimioterapie cu săruri de platinăa fost investigată în studiile E şi BO, ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici NSCLC.

Avastin is administered in addition to platinum-based chemotherapy for up to 6 cycles of treatment followed by Ovarian cancer maintenance therapy as a single agent until disease progression.

Avastin sirop nikvorm administrează în asociere cu chimioterapie cu săruri de platină în până la 6 cicluri de tratament, ovarian cancer maintenance therapy care se administrează Avastin în monoterapie până la progresia bolii.

Uploaded by

Gemcitabine is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic epithelial ovarian carcinoma, in combination with carboplatin, in patients with relapsed disease following a recurrence-free interval of at least 6 months after platinum-based, first-line therapy.

Gemcitabina, în asociere cu carboplatina, este indicată ovarian cancer maintenance therapy tratamentul carcinomului ovarian epitelial avansat local sau metastatic, recurent, la pacienţii cu recidivă la cel puţin 6 luni după tratamentele de linia întâi, pe bază de platină. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

ovarian cancer maintenance therapy hpv gardasil adverse reactions

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Ovarian cancer maintenance therapy un rezultat pentru acest sens.

  1. Detoxifiere alcoolism
  2. platinum based - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  3. Hpv vaccine quadrivalent vs 9 valent

Vezi mai multe exemple Rezultate: Exacte: 1. Timp de răspuns: 85 ms.