Warts on hands will not go away


Account Options

Deuteronom 28 Nouă Traducere În Limba Română NTLR Binecuvântări datorate ascultării 28 Dacă vei asculta pe deplin de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile pe care eu ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate peste toate neamurile pământului. Pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

warts on hands will not go away

Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Blesteme în urma neascultării 15 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge.

wart gets cut out

Ele te vor urmări până te vor distruge. Ea va cădea din cer peste tine ca să te nimicească. Vei fi o pricină de groază pentru toate regatele pământului.

warts on hands will not go away squamous cell papilloma face

Nu vei prospera în nimic din ceea ce vei face; cu adevărat, în fiecare zi vei fi asuprit şi jefuit şi nu va fi nimeni care să îţi vină în ajutor. Vei construi case şi nu vei locui în ele, vei planta vii şi nu te vei bucura de rodul lor.

warts on hands will not go away hpv viren gebarmutterhals

Ţi se ovarian cancer pregnancy lua asinii dinaintea ta şi nu ţi se vor mai da înapoi. Turmele tale vor fi date duşmanilor tăi şi nimeni nu îţi va veni în ajutor.

What is Clavusin?

Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi warts on hands will not go away piatră. El va fi cap, iar tu vei fi coadă.

warts on hands will not go away

El îţi va aşeza pe gât un jug de fier până când te va nimici. Nu îţi vor lăsa nici grâne, nici vin, nici ulei, nici viţei în cirezile tale sau miei în turmele tale, până când te vor face să pieri.

Ei îţi vor asedia toate cetăţile din întreaga ţară, pe care ţi-a dat-o Domnul, Dumnezeul tău.

Clavusin indications

Şi vei fi smuls din ţara în care ai intrat s-o stăpâneşti. Acolo vei sluji altor warts on hands will not go away, idolilor din lemn şi din piatră, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi.

papilloma virus vaccino controindicazioni

Acolo Domnul îţi va da o inimă care tremură, nişte ochi lâncezi şi un suflet amorţit.